du an melosa melosa garden vi tri melosa garden vi tri melosa garden tien ich melosa garden phap ly melosa garden
BADANIA KIEROWCÓW I DO PRACY | Medicus – przychodnia na miarę XXI wieku
nuoc khoang lavie nuoc khoang vinh hao nuoc lavie kem duong da chua hoi nach tri hoi nach Tu van ISO 22000 Tu van ISO 14001 Tu van ISO 9001 nem cao su lien a nem cao su van thanh nem cao su kim cuong

BADANIA KIEROWCÓW I DO PRACY

Badania kierowców

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „Medicus” prowadzi Poradnię Dla Kierowców, w której wykonujemy wszystkie niezbędne badania, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji).

Wykonujemy badania: ubiegającym się o prawo jazdy; przedłużającym ważność prawa jazdy; ubiegającym się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia; instruktorom i egzaminatorom; kierującym pojazdem uprzywilejowanym;

badanai_kierowcow

badanai_do_pracy

Badania do pracy

Dodatkowo w naszej placówce wykonacie państwo badania:

badania wstępne – wykonują je pracownicy nowozatrudnieni i przenoszeni na inne stanowiska pracy

badania okresowe – wykonują je pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy wydanych przez lekarza prowadzącego badania profilaktyczne

badania kontrolne –  wykonują je pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonywane w celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy

jak również zaświadczenia do szkoły i na uczelnie

Badania przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do wykonywania badań w tym zakresie, oraz wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.