BADANIA KIEROWCÓW I DO PRACY | Medicus – przychodnia na miarę XXI wieku

BADANIA KIEROWCÓW I DO PRACY

Badania kierowców

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „Medicus” prowadzi Poradnię Dla Kierowców, w której wykonujemy wszystkie niezbędne badania, konieczne do wydania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii zarówno do tzw. amatorskiego jak i zawodowego prawa jazdy (kategoria A, B, C, D, C+E, D+E, dawne świadectwo kwalifikacji).

Wykonujemy badania: ubiegającym się o prawo jazdy; przedłużającym ważność prawa jazdy; ubiegającym się o przywrócenie uprawnień cofniętych ze względu na stan zdrowia; instruktorom i egzaminatorom; kierującym pojazdem uprzywilejowanym;

badanai_kierowcow

badanai_do_pracy

Badania do pracy

Dodatkowo w naszej placówce wykonacie państwo badania:

badania wstępne – wykonują je pracownicy nowozatrudnieni i przenoszeni na inne stanowiska pracy

badania okresowe – wykonują je pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy wydanych przez lekarza prowadzącego badania profilaktyczne

badania kontrolne –  wykonują je pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonywane w celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy

jak również zaświadczenia do szkoły i na uczelnie

Badania przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do wykonywania badań w tym zakresie, oraz wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Osobom skierowanym przez pracodawcę lub policję badania wykonywane są na podstawie pisemnego skierowania.