POLITYKA JAKOŚCI | Medicus – przychodnia na miarę XXI wieku

POLITYKA JAKOŚCI

gwarancja_satysfakcjiPOLITYKA JAKOŚCI NZOZ MEDICUS

„MEDICUS” jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Realizujemy świadczenia medyczne w zakresie:

  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • rehabilitacji medycznej

Świadczymy usługi zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wysokich kwalifikacji personelu. Dążymy do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Nasze cele jakości:

– dostosowujemy czas pracy i zakres udzielanych usług do oczekiwań pacjenta i wymagań płatnika
– proces rejestracji pacjenta przebiega szybko i sprawnie w sposób bezpośredni lub telefoniczny
– wdrażamy nowoczesne metody leczenia i diagnozowania dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji personelu
– zapewniamy kompleksową i fachową informację w zakresie udzielanych świadczeń.
– monitorujemy i doskonalimy wdrażany system zarządzania jakością.

Polityka jakości jest rozpowszechniana poprzez:

  • umieszczanie jej w miejscach ogólnie dostępnych dla wszystkich pracowników
  • szkolenia wewnętrzne z zakresu systemu zarządzania jakością.
  • umieszczenie jej na stronie internetowej www.nzozmedicus.pl