Oddział Rehabilitacji Dziennej | Medicus – przychodnia na miarę XXI wieku

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa (w tym dla określonych grup pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu)

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Skierowanie wystawia:

  • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej
  • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

Godziny pracy:

Lekarze / godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Strączyńska Anna

od 7.00 do 14.30
budynek B
gabinet 3

od 10.00 do 14.30
budynek B
gabinet 3

od 7.00 do 14.30 budynek B
gabinet 3

od 7.00 do 14.30 budynek B
gabinet 3

od 7.00 do 14.30 budynek B
gabinet 3

Wójcik Bielecka Anna

od 14.30 do 19.00
budynek B
gabinet 3

Koba Magdalena

od 14.30 do 19.00
budynek B
gabinet 3

od 7.00 do 10.00
budynek B
gabinet 3

od 14.30 do 19.00
budynek B
gabinet 3

od 14.30 do 19.00
budynek B
gabinet 3

od 14.30 do 19.00
budynek B
gabinet 3